I Læseraketten 2011. Udgivet af IBIS.

Bogen er sendt ud til 200.000 danske skolebørn og kan downloades gratis her:http://www.ibis.dk/verdeniskole/materialer/hvs122_laeseraketten_2011.pdf